V dňoch 15. a 16. októbra 2009 sa vo Vzdelávacom inštitúte COOP, a.s. v Mojmírovciach pri Nitre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Obchodnej fakulty k 40. výročiu jej vzniku pod názvom "Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie".

Záštitu nad konferenciou prevzal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy, Ing. Andrej Ďurkovský.

V plenárnom rokovaní konferencie vystúpili:

  • prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc. - dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. - riaditeľ Ekonomického ústavu SAV v Bratislave
  • Ing. Gabriel Csollár - predseda COOP Jednota Slovensko, s. d.
  • Ing. Helena Pískovská - čestná prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
  • prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. - dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe
  • Ing. Pavol Konštiak, CSc. - prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR

 

Konferencie sa zúčastnili okrem zamestnancov Obchodnej fakulty aj zástupcovia zahraničných vysokých škôl a univerzít z Českej republiky, Francúzska, Rakúska, ako aj zástupcovia domácej hospodárskej praxe.