S cieľom intenzívnejšie prepájať odborné vedomosti a zručnosti študentov Obchodnej fakulty s hospodárskou praxou sa 8. 12. 2022 uskutočnila v rámci predmetu teritoriálne analýzy v medzinárodnom podnikaní prednáška pána Pavla Kožíka na tému "Špecifiká zahraničného obchodu a možnosti podnikania slovenských subjektov na kubánskom trhu."

 

Charakteristiku, znalosti, ale aj cenné ponaučenia z kubánskeho trhu prezentoval študentom priamo generálny riaditeľ a majiteľ investičnej skupiny Proxenta, pán Pavol Kožík. Odborná hodnota prezentovaných informácií bola umocnená tým, že Proxenta je jedna z mála slovenských spoločností, ktoré dokážu úspešne investovať na zahraničných trhoch tretích krajín, konkrétne v Latinskej Amerike.

Takisto už niekoľko rokov udeľuje Proxenta v spolupráci s Obchodnou fakultou cenu prof. Baláža za najlepšie diplomové práce v oblasti medzinárodného obchodu.

2022 12 8 prednaska proxenta 2

2022 12 8 prednaska proxenta 3

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.