15. decembra 2022 rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., a štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky JUDr. Katarína Bruncková, PhD., podpísali memorandum o spolupráci.

Na podpise memoranda sa zúčastnili aj generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ing. Tomáš Ondrčka, prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality na Obchodnej fakulte doc. Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MSc., a Ing. Jozef Gáll, PhD., vedúci Katedry cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Cieľom memoranda je realizácia spolupráce na pedagogickom procese, účasť na spoločných výskumných aktivitách, vzájomná výmena publikácií a materiálov, vzájomná podpora pri odbornom raste zamestnancov oboch partnerov, podpora študentskej odbornej činnosti, podpora spoločnej zahraničnej spolupráce oboch partnerov, podieľanie sa na vypisovaní tém záverečných prác, a pod.

Zástupcovia ministerstva prejavili záujem o koncepčnú spoluprácu od úrovne stredných škôl až po vysoké školstvo, formou hlbšej kooperácie so strednými odbornými školami, podporou duálneho vzdelávania a komplexnej kvalitnej prípravy odborníkov v segmente cestovný ruch s nadväzujúcim pokračovaním v oblasti vzdelávania na bakalárskom a magisterskom, resp. inžinierskom stupni štúdia.

Štátna tajomníčka Katarína Bruncková konštatovala, že úzka spolupráca medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo všetkých deklarovaných oblastiach prispeje k výchove kvalitných pracovníkov v cestovnom ruchu, gastronómii a rozvoju cestovného ruchu vo všetkých oblastiach.

Rektor univerzity Ferdinand Daňo vyjadril presvedčenie, že využitím odborných kapacít oboch partnerov v oblastiach, ktoré sú predmetom memoranda, možno dosiahnuť úroveň, ktorá bude výhodná pre oboch partnerov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.