Aj tento rok zavítali medzi nás študenti stredných škôl, aby sa dozvedeli čo najviac informácií o možnostiach štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jej fakultách.

Obchodná fakulta nechýbala na tomto podujatí - Informačnom dni Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý sa konal 3. 2. 2023 od 8:00 do 12:00.

Vo vestibule budovy, v ktorej Obchodná fakulta sídli, boli pripravené prezentačné stánky jednotlivých študijných programov, ktoré fakulta ponúka na 1. stupni štúdia: biznis a marketing, medzinárodné podnikanie a podnikanie v cestovnom ruchu a službách. V každom prezentačnom stánku mali zastúpenie členovia jednotlivých katedier, ktoré dané študijné programy zabezpečujú, a snažili sa študentom zodpovedať na všetky ich otázky a presvedčiť ich, že štúdium na Obchodnej fakulte je tá správna voľba.

Zároveň v prednáškovej miestnosti B107 prebiehali v 40-minútových cykloch informačné prednášky, na ktorých mohli študenti stredných škôl priamo interagovať so zástupcami Obchodnej fakulty. Počas týchto prednášok dekan Obchodnej fakulty Peter Drábik s prodekankou pre medzinárodné vzťahy Paulínou Krnáčovou sprevádzali študentov Obchodnou fakultou so zameraním na opodstatnenie a význam fakulty v oblasti obchodnovedných disciplín, uplatniteľnosť absolventov v praxi, prepájanie študentov s praxou, na možnosti štúdia v zahraničí, či spoluprácu fakulty s praxou. V krátkosti sa študentom prihovoril aj zástupca študentského parlamentu Obchodnej fakulty Roman Srnka, ktorý hovoril o študentskom živote na fakulte. V rámci diskusie, ktorá prebiehala v závere každého bloku prezentácie fakulty, stredoškolákov zaujímali predovšetkým náročnosť prijímacích skúšok, možnosti ubytovania a možnosti štúdia v zahraničí.

Teší nás záujem študentov, ktorí sa stali v priebehu prezentácie Obchodnej fakulty nachvíľu našou súčasťou. Stredoškolákom želáme úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a veríme, že mnoho z nich za pár mesiacov privítame ako nových študentov Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Ďakujeme za účasť.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.