Predsedníčka Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave a predsedovia akademických senátov fakúlt EU v Bratislave si vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave v utorok 21. marca 2023 o 10.00 h v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

inauguracia2023.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.