Koncom februára sa zástupcovia jednotlivých katedier Obchodnej fakulty vybrali na ROADSHOW po celom Slovensku.

Prostredníctvom diskusného fóra „Magic OF Business“ sa prihovorili študentom končiacich ročníkov s cieľom odprednášať im krátke prednášky na témy, ktorým sa venujeme na Obchodnej fakulte. Úlohou bolo poodhaliť maturantom tajomstvá podnikania, marketingu, cestovného ruchu a medzinárodného obchodu. Hravou formou sme tak študentom odprezentovali študijné programy, na ktoré si môžu podať svoje prihlášky do 31. 3. 2023 a stať sa tak jednými z nás.

Záver 45-minútovej prednášky bol venovaný diskusii, počas ktorej sa študenti pýtali najmä na podmienky prijímacieho konania, možnosti vycestovania do zahraničia, uplatniteľnosť v praxi, či mimoškolské aktivity.

Vďaka podpore pedagógov a výchovných poradcov stredných škôl, aktívnemu prístupu študentov a skvelému prístupu vedenia fakulty sa nám tak podarilo navštíviť až 24 stredných škôl a osloviť viac ako 730 študentov.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto vydarenej akcie.

#mysmeof

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.