Oznámenie o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za zamestnaneckú časť akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. mája 2023 do 30. apríla 2027.

 

Oznámenie o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.