Oznámenie volebnej komisie pre voľbu kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za zamestnaneckú časť Akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity

 

Oznámenie volebnej komisie pre voľbu kandidátov do zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.