V utorok 25. 4. 2023 podpísala Ekonomická univerzita v Bratislave Memorandum o spolupráci s Československou obchodnou bankou, a.s..

Na podpise memoranda sa zúčastnil rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., riaditeľ Odboru ľudských zdrojov ČSOB Martin Dobiaš, MBA a taktiež dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. a vedúca katedry medzinárodného obchodu doc. Elena Kašťáková, PhD.

Veľmi sa tešíme započatej spolupráci, ktorá prehlbuje vzájomné vzťahy medzi inštitúciami. Súčasťou spolupráce bude zapájanie expertov z praxe nielen v rámci odborných prednášok, ale taktiež pri aktívnej tvorbe obsahovej náplne v rámci predmetu podnikanie v praxi na katedre medzinárodného obchodu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.