26. apríla 2023 sa na Obchodnej fakulte v Bratislave konalo fakultné kolo ŠVOČ pre akademický rok 2022/2023, na ktorom sa obhájilo dokopy 11 študentských prác.

 

Všetky obhajované práce boli zamerané na aktuálne témy týkajúce sa študijných programov vyučujúcich na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia.

Celkovo bolo ocenených 6 študentov nasledovne:

1. stupeň štúdia

  1. miesto získal Radovan Vrábel s prácou na tému Perspektíva zahraničného obchodu s elektrickou energiou pre slovenskú spoločnosť, ktorej vedúcim práce bol doc. Ing. Stanislav Zábojník, PhD.
  2. miesto získala Miriam Farská s prácou tému Gruzínska kuchyňa: kulinárske poklady a ich význam v ekonomike. Vedúcim práce bol Mag. Radúz Dula, PhD.
  3. miesto získala Darina Hulmanová s prácou na tému Jednoduchá spoločnosť na akcie v Slovenskej republike. Vedúcou práce bola JUDr. Andrea Slezáková, LL.M., PhD.

2. stupeň štúdia

  1. miesto získali ex aeqo:
    • Bc. Karolína Csenkeyová s prácou na tému Úvod do využitia programovacieho jazyka R v marketingu. Vedúcim práce bol Ing. Marián Čvirik, PhD.
    • Bc. Jana Migrová s prácou na tému Vnímanie farieb ako prvok vizuálneho marketingu. Vedúcim práce bol Ing. Marián Čvirik, PhD.

3. miesto získala Bc. Vanesa Pospíšilová s prácou na tému Tvorba produktu cestovnej kancelárie vo vybranej destinácii. Vedúcim práce bol Ing.  Alexander Frasch, PhD.

Študentom gratulujeme a prajeme veľa úspechov!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.