20. júla 2023 sa uskutočnilo v priestoroch spoločnosti Proxenta odovzdávanie Ceny prof. Ing. Petra Baláža, PhD. za najlepšiu diplomovú prácu z oblasti medzinárodného obchodu.

Cenu udeľuje spoločnosť Proxenta v spolupráci s Obchodnou fakultou EU v Bratislave. Odovzdávanie ceny v akademickom roku 2022/2023 sa uskutočnilo už štvrtýkrát a zúčastnili sa na nej:

Ing. Pavol Kožík, generálny riaditeľ a majiteľ spoločnosti Proxenta, odborní pracovníci spoločnosti Proxenta; doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave;  doc. Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA, prodekan fakulty; doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD., vedúca katedry medzinárodného obchodu a Ing. Gabriela Kučerová, študijné oddelenie. Cenu získali absolventky Obchodnej fakulty :

 

1.miesto

Názov práce: Kriminalita v kontexte hospodárskeho rozvoja a medzinárodného obchodu Latinskej Ameriky

Meno študenta: Ing.. Sára Smolková

Meno vedúceho práce: Ing. Ľubica Zubaľová, PhD.

2. miesto

Názov práce: Indicko-Tichomorský región a jeho postavenie v zahraničnoobchodnej politike EU

Meno študenta: Ing.. Andrea Pondelová

Meno vedúceho práce: Ing. Kristína Drieniková, PhD.

3. miesto

Názov práce: Význam a využitie bártrových obchodov v 21. storočí

Meno študenta: Ing.. Paula Čerňanská

Meno vedúceho práce: doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

 

Oceneným srdečne blahoželáme!

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.