Dňa 14.7.2023 sa v Grand Hotel River Park uskutočnilo odovzdávanie cien za najlepšie diplomové práce z oblasti gastra a hotelového priemyslu. Cenu udeľuje spoločnosť Best Hotel Properties, a.s. v spolupráci s Obchodnou fakultu EU v Bratislave.

 Odovzdávanie ceny sa v akademickom roku 2022/2023 uskutočnilo prvýkrát a zúčastnili sa na ňom: Ing. Rudolf Križan, generálny riaditeľ Grand Hotel River Park, Ľubica Gubricová, Cluster Director of HR, Ing. Jozef Gáll, PhD., vedúci katedry cestovného ruchu Obchodnej fakulty EU v Bratislave a doc. Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA, prodekan fakulty.

Ocenení boli nasledovní študenti:

1.miesto

Autor práce: Ing. Adam Buvala

Názov práce: Ekologické inovácie v podnikoch cestovného ruchu

Vedúci práce: doc. Ing. Dana Benešová, PhD.

2. miesto

Autorka práce: Ing. Miroslava Mizeráková

Názov práce: Možnosti zvýšenia atraktívnosti zamestnanosti v cestovnom ruchu

Vedúci práce: doc. Ing. Anna Michálková, PhD.

 

Oceneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.