21.septembra 2023 na zasadnutí vedeckej rady Obchodnej fakulty odovzdal Peter Drábik cenu dekana Obchodnej fakulty za publikačnú činnosť za rok 2022.

Od roku 2019 sa cena udeľuje v 4 kategóriách. Na základe výsledkov hlasovania odbornej komisie cenu za rok 2022 získali nasledovní autori:

  • v kategórií Vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách získali cenu prof. Ing. Eva Hanuláková, PhD., Ing. Róbert Hula, PhD. a Ing. Michael Šášky. s vedeckou monografiou NEURO : Modern Approach to Economics Disciplines: vydavateľstvo RAM-Verlag, Nemecko.
  • v kategórií Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch získala cenu doc. Ing. Paula Puškárová, Dis. art., PhD. s vedeckým článkom Trust or Bust: Growth Effects of Knowledge, Human and Social Capital Revisited. In Economic Systems. Amsterdam: Elsevier.
  • v kategórií Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS získali cenu prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD., prof. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD., Ing. Peter Malega, PhD., doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. a Ing. Barbara Barilová s vedeckým článkom Sustainable Development of the Intelligent Industry from Industry 4.0 to Industry 5.0. - Registrovaný: Web of Science, SCOPUS. In Advances in Science and Technology Research Journal : Lublin : Lublin University of Technology.
  • v kategórií Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách získali cenu JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M., JUDr. Lenka Vačoková, PhD., JUDr. Mária Veterníková, PhD., JUDr. Andrea Slezáková, PhD., LL.M., JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD. a JUDr. Ing. Lujza Jurkovičová, PhD. s učebnicou Pracovné právo pre ekonómov : Vydavateľstvo EKONÓM

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.