Rovnako ako každý rok, aj tento akademický rok privítala Obchodná fakulta novú vlnu prvákov počas tradičnej imatrikulácie. Pre nových študentov to znamená začiatok nových skúseností, vedomostí a príležitostí.

Do akademickej obce obchodnej fakulty pribudlo viac ako 400 prvákov.

Imatrikulácia je významným okamihom v živote každého študenta. Ide o slávnostnú udalosť, na ktorej noví študenti oficiálne vstúpia na Obchodnú fakultu a stávajú sa súčasťou akademickej obce.

Tohtoročná slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave sa konala 16. októbra 2023 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentom sa prihovorili dekan Obchodnej fakulty doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., prodekanka pre vzdelávanie doc. Ing. Zuzana Francová, PhD., a predseda Študentského parlamentu Obchodnej fakulty Bc. Filip Žiak. Na slávnosti sa zúčastnili aj prodekani Obchodnej fakulty. Po zložení imatrikulačného sľubu zástupkyňou študentov Janou Zámečníkovou, si z rúk dekana fakulty prevzali imatrikulačné listy zástupcovia jednotlivých študijných skupín prvého ročníka.

Sme radi, že sa noví študenti rozhodli pre našu Obchodnú fakultu a tešíme sa na to, čo budeme môcť spolu dosiahnuť. Všetkým prvákom prajeme veľa úspechov a nezabudnuteľných momentov počas štúdia!

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.