20.10.2023 sa v Bratislave konalo vyhlásenie víťazov súťaže NAJDIPLOMOVKA 2023, ktorú organizovala spoločnosť Slovnaft. 

Medzi víťazmi sa nachádza aj študentka Obchodnej fakulty, Ing. Michaela Gonová, ktorá pod vedením docentky Pauly Puškárovej riešila problematiku na tému: Dekarbonizácia chemického priemyslu v kontexte environmentálnych a klimatických politík EÚ.

Súťaž NAJDIPLOMOVKA 2023 si kladie za cieľ oceniť a podporiť študentov, ktorí sa venujú dôležitým témam a prinášajú nové myšlienky do oblasti environmentálnej udržateľnosti a inovácií. Spolu s Michaelou boli ocenení aj účastníci 55. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády.

Blahoželáme Ing. Michaele Gonovej, docentke Paule Puškárovej a všetkým ostatným účastníkom súťaže NAJDIPLOMOVKA 2023.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.