Študenti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 19.10. 2023 navštívili finančný veľtrh GEWINN Messe vo Viedni.

Veľtrh GEWINN Messe je zameraný na bankovníctvo, poisťovníctvo a investície. Účasť na zahraničnom podujatí, ktorého súčasťou bolo široké spektrum workshopov a panelových diskusií renomovaných odborníkov z oblasti financií zorganizovala Katedra medzinárodného obchodu.

Študenti mali možnosť vypočuť si v anglickom jazyku na mieru šitú prezentáciu k problematike eura a falšovania peňazí v krajinách eurozóny, ktorú pre nich na požiadanie zabezpečila Rakúska národná banka(OeNB).

Gestorom tejto cesty do Rakúska za Obchodnú fakultu EU v Bratislave bol doc.Ing. Ľuboš Pavelka, PhD z Katedry medzinárodného obchodu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.