Pre študentov 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia manažmentu cestovného ruchu prinášame exkluzívnu možnosť stáže v leteckej spoločnosti AirExplore na pozícií palubného sprievodcu (letuška/steward).

Pozícia palubného sprievodcu:

Vašou úlohou bude starať sa o bezpečnosť a pohodlie cestujúcich na palubách lietadiel. Toto povolanie ponúka nielen jedinečný výhľad zo svojho „officu“ na svet z neba, ale aj príležitosť spoznať nové krajiny a exotické destinácie.

Benefity pracovnej ponuky:

Platená stáž počas letného semestra 2024 s možnosťou pokračovania trvalého pracovného pomeru: Nástup je plánovaný v polovici februára. Študenti budú mať možnosť zažiť prácu snov.

Intenzívny výcvik palubného sprievodcu bez poplatku: Noví členovia tímu absolvujú niekoľkotýždňový intenzívny výcvik palubného sprievodcu, ktorý im umožní získať potrebné zručnosti a vedomosti v oblastiach ako: letecká angličtina, prvá pomoc, bezpečnosť v leteckej doprave, komunikácia, štandardné a núdzové postupy leteckej spoločnosti, a iné...

Nadobudnutie cenných pracovných skúsenosti:  Získanie cenných skúsenosti priamo v praxi v cestovnom ruchu.

Ako sa prihlásiť:

Pracovná ponuka je určená špeciálne pre študentov 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia – manažmentu cestovného ruchu. V prípade záujmu alebo ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese do piatku 19.1. 2024

Študenti, ktorí budú reflektovať na túto ponuku, budú následne pozvaní na nezáväzný informačný online meeting s predstaviteľmi spoločnosti AirExplore. Tu budú bližšie ozrejmené všetky podmienky a zodpovedané otázky týkajúce sa tejto jedinečnej príležitosti.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.