Na začiatku nového roka k nám prišla smutná správa. Navždy nás opustil dlhoročný kolega pán profesor Urban. Česť jeho pamiatke. Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

2024 01 23 umrtie prof urban

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.