Aj v tomto roku prišli študenti stredných škôl, aby získali čo najviac informácií o možnostiach štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na jej fakultách. Na Informačnom dni Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý sa konal 2.2.2024, nechýbala ani Obchodná fakulta.

V vestibule budovy boli pripravené prezentačné stánky pre študijné programy na prvom stupni štúdia: biznis a marketing, medzinárodné podnikanie a podnikanie v cestovnom ruchu a službách. Zástupcovia jednotlivých katedier, ktoré tieto programy poskytujú, odpovedali na otázky a snažili sa presvedčiť študentov, že štúdium na Obchodnej fakulte je tá správna voľba.

V spoločenskej miestnosti sa konali informačné prednášky v 30-minútových cykloch, kde študenti mohli priamo komunikovať so zástupcami Obchodnej fakulty. Dekan Obchodnej fakulty Peter Drábik a prodekanka pre medzinárodné vzťahy Paulína Krnáčová uviedli študentov do oblasti obchodných disciplín, uplatniteľnosti absolventov, prepájania štúdia so skúsenosťami z praxe, možností štúdia v zahraničí a spolupráce s praxou. Filip Žiak, predseda študentského parlamentu, predstavil študentský život na fakulte. Po prednáškach nasledovala diskusia, kde stredoškolákov najviac zaujímali prijímacie skúšky, ubytovanie a možnosti štúdia v zahraničí.

Teší nás záujem študentov, ktorí sa stali v priebehu prezentácie Obchodnej fakulty nachvíľu našou súčasťou. Stredoškolákom želáme úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a veríme, že mnoho z nich za pár mesiacov privítame ako nových študentov Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

Ďakujeme za účasť.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.