Študenti 4. a 5. ročníka študijného programu Manažment cestovného ruchu mali možnosť vycestovať na Studytrip do Lisabonu od 1. do 4. marca 2024. Tento Studytrip im otvoril dvere k spojeniu teoretických poznatkov nadobudnutých na hodinách s praxou.

Hlavným účelom tohto Studytripu bola účasť na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu - Bolsa de turismo de Lisboa, ktorý je považovaný za najväčšie podujatie svojho druhu v Lisabone. Slúži na propagáciu cestovného ruchu Portugalska ako destinácie (pre prichádzajúci CR) a medzinárodných destinácii (pre odchádzajúci CR). Na veľtrhu mali študenti možnosť nielen sledovať najnovšie trendy a novinky v odvetví cestovného ruchu, ale aj komunikovať s odborníkmi z cestovného ruchu z celého sveta a počúvať inšpiratívne prednášky o budúcom vývoji cestovného ruchu. Okrem zaujímavých a obohacujúcich prednášok si užili ochutnávku výborných tradičných jedál a nápojov z daných regiónov/ krajín. Počas veľtrhu boli študentom priradené úlohy, ktoré museli vypracovať na veľtrhu a následne ich budú prezentovať vyučujúcim formou krátkej prezentácie.

Študenti mali na zodpovednosť rôzne úlohy súvisiace s realizáciou Studytripu, od vytvorenia detailného itineráru, zabezpečenia dopravy, presunov medzi pamiatkami, odborný výklad, správu financií, zabezpečenie vstupov, tvorbu contentu na sociálne siete, zabezpečenie poistenia či výber tradičnej reštaurácie, kde sa konala spoločná večera. Táto štvordňová študijná cesta zahŕňala návštevu známych pamiatok v Lisabone a ďalších fascinujúcich a okúzľujúcich miest, ako napríklad rozprávkový hrad Sintra, najzápadnejší bod kontinentálnej Európy Cabo da Roca, ktorý ponúka nádherné výhľady na Atlantik a historický Belém, ktorého Kláštor hieronymitov a Belémska veža sú zapísané v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Vďaka tejto ceste mali študenti možnosť vyskúšať si rôzne činnosti súvisiace s organizáciou zájazdu pre väčšie skupiny ľudí, kde prepojili svoje vedomosti s praxou a načerpali tak nové skúsenosti. Naše poďakovanie patrí nadácii La Fondation pour la Formation Hôteliére za finančnú podporu, bez ktorej by tento nezabudnuteľný zážitok nebol možný.

Zároveň by sme sa za všetkých zúčastnených študentov chceli poďakovať Dipl. Ing. Jozefovi Gállovi, PhD., Ing. Alexandrovi Fraschovi, PhD. a Ing. Samuelovi Chlpekovi, ktorí vymysleli celú ideu Studytripu, uskutočnili výber študentov a následne prenechali študentom plnú dôveru v realizácii a organizácii Studytripu, čím získali nové skúsenosti.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.