Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom, prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., podpísala v pondelok 18. 3. 2024 Memorandum o spolupráci s Eximbankou SR, ktorú zastupoval generálny riaditeľ Ing. Rastislav Podhorec, MBA a námestník generálneho riaditeľa Ing. Pavol Tavač, MBA.

 Na podpise memoranda sa zúčastnili tiež dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., a vedúca katedry medzinárodného obchodu, doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

Podpísané memorandum medzi EU v Bratislave a Eximbankou SR ďalej prehlbuje už dlhoročné existujúce vzájomné vzťahy medzi inštitúciami a naštartovalo nové prospešné aktivity obzvlášť vo vzdelávacom procese, o čom svedčia už realizované odborné prednášky spojené s praxou na pôde EU v Bratislave na predmetoch Obchodnej fakulty, a taktiež spoločne s Katedrou medzinárodného obchodu príprava Klubov pre predmet Podnikanie v praxi pre študijný program medzinárodné podnikanie a taktiež aj spolupráca pri vypisovaní tém pre bakalárske, diplomové a dizertačné práce.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.