V dňoch 18 a 19 Marca sa uskutočnila na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave tréningová aktivita v oblasti inovácií, STEAM a transdiciplinárneho prístupu vo výučbe. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu: CT.Uni: Creative Thinking – Taking an Innovative and STEAM Approach for a Transdisciplinary University, Program Erazmus + pod vedením Veroniky Orfánusovej z Ekonomickej univerzity a Zuzany Turlíkovej z Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na podujatí sa zúčastnili pedagógovia zo šiestich zahraničných a dvoch slovenských univerzít, ktoré počas tréningu vytvorili expertné tímy. Hlavným cieľom expertných skupín bolo okrem zdieľania vlastných skúseností v oblasti inovácií vo vzdelávaní aj navrhnutie a testovanie kritérií úspešnosti zavádzania STEAM prístupu do pedagogických procesov na vysokých školách.

Expertné skupiny tvorili pedagógovia, garanti predmetov z univerzít rôznych zameraní (odbory technického, sociologického, ekonomického zamerania). Vďaka tejto kombinácii vznikli kvalitné výstupy, ktoré nám umožnili pohľad hlbšie do problematiky z rôznych perspektív.  Podujatie obohatili so svojimi skúsenosťami v danej oblasti Jozef Orgonáš (prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality Obchodná fakulta), Veronika Orfánusová (Obchodná fakulta), Branislav Zagoršek (Fakulta podnikového manažmentu), Peter Ostradický (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) a Šárka Patkošová profesionálna trénerka v oblasti mäkkých zručností a inovatívnych tréningových metód.

Súčasné výzvy v oblasti vzdelávania prinášajú so sebou prekážky avšak s nimi aj príležitosti, či už pre pedagógov, manažérov univerzít alebo externých stakeholderov. Vďaka projektu CT.Uni Ekonomickej univerzity v Bratislave a silným partnerom projektu dokážeme prinášať malé a postupné zmeny do vzdelávacieho procesu nie len pre slovenské, ale aj zahraničné univerzity.

logo-ct-uni_black.png

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu:

CT.Uni: Creative Thinking – Taking an Innovative and STEAM Approach for a Transdisciplinary University, Program Erazmus +

Kontaktná osoba projektu: Ing. Veronika Orfánusová, PhD., Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.

logo.jpg

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.