Študenti druhého ročníka študijného programu Podnikanie v cestovnom ruchu a službách zažili dňa 21.3.2024 výnimočnú exkurziu na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave.

Súčasťou exkurzie bola prehliadka samotného letiska s dôrazom na jednotlivé prevádzkové procesy, vrátane príletu a odbavenia lietadla typu Airbus A350-900 z Dominikánskej republiky. Študenti navštívili pracovisko biologickej ochrany, kde videli rôznorodé dravce, slúžiace na ochranu vzdušného priestoru letiska pred iným vtáctvom. Rovnako mali možnosť v priestoroch Austrian Technik Bratislava nahliadnuť do hangárov, kde aktuálne prebiehala údržba lietadiel rozsiahleho charakteru. Vďaka najväčšej slovenskej leteckej spoločnosti AirExplore navštívili palubu lietadla typu Boeing 737-800, kde im bolo predstavené bezpečnostné vybavenie lietadla. 

Ďakujeme Mgr. Barbore Dubovskej z Letiska M.R Štefánika v Bratislave za prípravu a realizáciu excelentnej exkurzie, z ktorej si študenti odniesli nezabudnuteľný zážitok ako aj výnimočné poznatky z praxe. Exkurzia bola realizovaná v rámci predmetov Letecká doprava v cestovnom ruchu a Podnikanie v praxi - LETISKO BRATISLAVA pod vedením Ing. Alexandra Frascha, PhD.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.