V dňoch 15.-17. marca 2024 sa študenti Manažmentu cestovného ruchu zúčastnili Studytripu v Prahe. Tohto roku už v poradí druhý Studytrip organizovaný Katedrou cestovného ruchu bol realizovaný v rámci predmetu Manažment medzinárodných podujatí.

Po príchode do Prahy si študenti pozreli Televíznu vežu Žižkov a následne ich čakala prehliadka CATC – Czech Aviation Training Centre, kt. poskytuje výcvik pre budúcich pilotov a palubný personál. Študenti si vyskúšali na vlastnej koži ako prebieha počas výcviku núdzová evakuácia lietadla. Tiež mali možnosť vidieť ako prebieha výcvik pilotov na leteckých simulátoroch v reálnom čase. Deň zakončili spoločnou večerou v reštaurácii s tradičnými českými jedlami a následne voľnou zábavou, kde utužili medzi sebou vzťahy, či nadviazali nové priateľstvá.

Druhý deň bol v znamení účasti na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu a regionálnej turistiky – Holiday World & Region World, kde sa prezentovali domáce ako aj zahraničné destinácie ako aj subjekty cestovného ruchu, s ktorými predstaviteľmi študenti aktívne komunikovali. Súčasťou veľtrhu bol aj cestovateľský festival Kolem světa, ktorý hostil desiatky inšpiratívnych cestovateľov. Po veľtrhu nasledovala prehliadka najznámejších pamiatok a miest v Prahe ako Staromestské námestie s ikonickým orlojom, Karlov most, či Václavské námestie. V nedeľu študenti pokračovali prehliadkou Prahy a návštevou unikátneho Sveta medúz, kde sa nachádza viac ako 30 druhov medúz a viac ako 10 000 exemplárov. 

Príprava ako aj realizácia studytripu bola od samotného začiatku v rukách študentov, vďaka čomu mali možnosť využiť svoje teoretické poznatky a preniesť ich plnohodnotne do praxe. Medzi ich úlohy patrili napr. finančný manažment, analýza ponuky, výber a rezervácia ubytovacieho zariadenia, zhotovenie itineráru, zabezpečenie transferu do Prahy a ako aj presunov po meste, zabezpečenie jednotlivých vstupov, výber tradičnej gastro prevádzky za účelom spoločnej večere, zabezpečenie cestovného poistenia či tvorba obsahu na sociálne siete. Veľká vďaka patrí všetkým študentom, ktorí pod vedením Ing. Alexandra Frascha, PhD. aktívne participovali na prípravách a realizácií študijnej cesty.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.