Dňa 11. apríla 2024 sa na seminári z predmetu Spotrebiteľské právo, ktorý navštevujú študenti druhého ročníka prvého stupňa štúdia študijného programu biznis a marketing, uskutočnila prednáška vedúceho právneho oddelenia inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., JUDr. Michala Havrlenta a jeho kolegu Mgr. Martina Špacíra, týkajúca sa vymáhania pohľadávok od spotrebiteľov.

Prednášajúci sa zamerali najmä na súdne vymáhanie pohľadávok, neopomenuli však ani vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestov a pozornosť venovali aj oddlženiu spotrebiteľov (tzv. osobnému bankrotu). Prednáška mala veľmi pozitívny ohlas u študentov, zaujali ich najmä príklady z praxe a osobné skúseností prednášajúci s vymáhaním pohľadávok od spotrebiteľov.

Prednášku odborníkov z praxe pre študentov Obchodnej fakulty zabezpečila JUDr. Mária Veterníková, PhD., ktorá predmet Spotrebiteľské právo vyučuje.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.