18. – 22. marca 2024 sa na Obchodnej fakulte konal International Carousel Week (ICW 2024), ktorý sme organizovali ako Erasmus+ Blended Intensive Program. V tomto roku sme hostili rekordný počet - 47 zahraničných študentov zo 4 partnerských univerzít (Windesheim UAS v Holandsku, Savonia UAS vo Fínsku, University of Lorraine vo Francúzsku a VGTU v Litve) siete PEPA, v ktorej má zastúpenie prostredníctvom našej fakulty aj Ekonomická univerzita v Bratislave.

Študenti sa počas týždňového pobytu venovali návrhu komunikačnej kampane pre rozvoj elektromobility v rôznych krajinách sveta, ktoré si vylosovali na začiatku týždňa. Okrem odborných prednášok zameraných na aktuálne trendy v marketingovej komunikácii a na aktuálny stav, trendy a výzvy v rozvoji elektromobility absolvovali prehliadku 3 výrobných hál závodu Volkswagen Slovakia, a. s., navštívili Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy Bratislava a mali možnosť spoznať Bratislavu menej tradičným spôsobom – prostredníctvom teambuldingovej aktivity Scavenger Hunt.

V závere študentské tímy, v ktorých pracovali v priebehu týždňa, prezentovali vypracované návrhy komunikačných kampaní pre podporu rozvoja elektromobility.

Keďže ICW 2024 organizujú v rovnakom týždni všetky partnerské univerzity siete PEPA, v rámci tohto krátkodobého študijného pobytu sme vyslali 75 študentov Obchodnej fakulty, 2 študentov z Fakulty hospodárskej univerzity, 12 študentov z Národohospodárskej fakulty a 10 študentov z Fakulty medzinárodných vzťahov na partnerské univerzity v Holandsku, Litve, Rakúsku, Francúzsku, Fínsku a Nemecku. Celkovo sa ICW 2024 na partnerských univerzitách zúčastnilo 99 študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Tešíme sa na pokračovanie tejto tradície aj v roku 2025, kedy sa uskutoční v poradí piaty ICW, ktorý na Ekonomickej univerzite v Bratislave koordinuje Obchodná fakulta.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.