Študenti programu manažment služieb sa v rámci predmetu Inovácie v cestovnom ruchu mali možnosť stretnúť s pracovníkmi SLOVAKIA TRAVEL na odbornej prednáške Slovakia - what a surprise!

Veľmi radi sme si vypočuli expertízne skúsenosti Márie Schvarczovej, Veroniky Holečkovej a Mareka Krajčušku z oddelenia International Tourism Development. Prednášku organizačne zabezpečila garantka predmetu prof. Ing. Viera Kubičková, PhD. Tešíme sa na ďalšie príležitosti spolupráce.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.