Tretí ročník konferencie „Bezpečnosť elektronickej komunikácie“ v spolupráci Akadémie Policajného zboru a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Medzinárodná konferencia BEZPEK sa konala 7.5.2024 na pôde Akadémie Policajného zboru a jej tematické zameranie pojednávalo o digitálnej identite, útokoch na internete, bezpečnosti na sociálnych sieťach a o digitálnej gramotnosti a edukácii.

Konferenciu slávnostným príhovorom otvorila prvá štátna tajomníčka MV SR Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., ktorá vyzdvihla dôležitosť bezpečnosti na internete a obozretnosť pri kybernetických hrozbách. Nasledovali otváracie príhovory rektora Akadémie Policajného zboru doc. Ing. Stanislava Šišuláka, PhD., MBA., dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Ing. Petra Drábika, PhD., MSc., generálneho riaditeľa sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI PhDr., JUDr. Mgr. Ervína Šimka, MBA, LL.M. a príhovor prof. Ing. Antonína Korauša, PhD., LL.M., MBA. Konferenciu poctil návštevou a príhovorom aj štátny tajomník MIRRI za informatizáciu a digitalizáciu Ing. Ivan Ivančin.

V hlavnom doobednom prezentačnom paneli vystúpili významní zástupcovia akademickej obce aj hospodárskej praxe, ktorí predniesli svoje príspevky na témy umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, digitálnej identity, internetovej kriminality alebo šírenia dezinformácii na sociálnych sieťach. Celý program konferencie je dostupný na webstránke https://www.bezpek.eu/program/.

V poobedných hodinách sa konferencia rozdelila na dva prezentačné sekcie, kde sa prvý venoval spotrebiteľskému správaniu na internete a druhý právno-legislatívnemu rámcu internetového prostredia. V uvedených sekciách predniesli svoje prezentačné výstupy vybraní zástupcovia Akadémie Policajného zboru a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Novinkou na konferencii bola sekcia pre seniorov univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a univerzity tretieho veku Akadémie policajného zboru.

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v zastúpení doc. Ing. Martinom Kuchtom, PhD., MBA v konferencii BEZPEK pôsobí od jej prvého ročníka ako spoluorganizátor a garant.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.