Načítavam stránku...

Po úspešnom pilotnom projekte Bankademy na Obchodnej a Národohospodárskej fakulte Ekonomickej university v Bratislave môžu študenti opäť v rámci svojho štúdia absolvovať inovatívnu výučbu, ktorá je priamo spojená s praxou.

V zimnom semestri 2016/2017 bude projekt Bankademy primárne orientovaný na študentov Obchodnej fakulty s hlavnými témami ako bankovníctvo a inovácie, retailové bankovníctvo, vzťahový manažment, prezentačné zručnosti a množstvo ďalších zaujímavých tém.

Projekt je výnimočný svojou inovatívnou formou výučby – problem based learning, kde kladieme dôraz na prepojenie študenta s praxou, riešenie samotného problému, proaktivitu a kreativitu študentov.

Dôraz na individualitu a jedinečnosť študenta, ako aj podpora partnera z praxe sú nevyhnutným predpokladom pre úspech celého projektu.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte prosím, kontaktujte nás emailom na: veronika.nekolova@euba.sk.

 

PS: BANKADEMY je tu pre každého študenta, tak ak chceš nájsť svoj potenciál a vyskúšať niečo nové, stačí len napísať email, budeme konzultovať možnosti.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?