Načítavam stránku...

Výzva na prihlasovanie sa uchádzačov o nominácie na učiteľskú a zamestnaneckú mobilitu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017

Vážení učitelia a zamestnanci Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,

dňom zverejnenia tejto výzvy sa môžete uchádzať o nomináciu na učiteľskú a zamestnaneckú  mobilitu Erasmus+ na akad. rok 2016/2017.

Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú uchádzať o túto mobilitu, musia byť do 25.10.2015 zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/, musia tam mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú/zamestnaneckú mobilitu 2016/2017, nahraté všetky potrebné dokumenty.
Zároveň musia záujemcovia  do 26.10.2015 do 12:00 hod. na Referát medzinárodných vzťahov doručiť vytlačenú (vygenerovanú zo https://www.studyabroad.sk/) a podpísanú prihlášku na učiteľskú/zamestnaneckú mobilitu 2016/2017.


Podrobné informácie o prihlasovaní sa na učiteľskú/zamestnaneckú mobilitu Erasmus+ na akad. rok 2016/2017 a ďalších náležitostiach súvisiacich s touto zahraničnou mobilitou nájdete na: http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/ucitelske-a-zamestnanecke-mobility

Referát medzinárodných vzťahov

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?