Načítavam stránku...

Otvorenie akademického roka patrí na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave k slávnostným udalostiam. V tomto akademickom roku po prvý krát dekan fakulty Ing. Štefan Žák, PhD. odovzdal Cenu dekana za publikačnú činnosť siedmym oceneným pedagógom.

V kategórii vedecké monografie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť Ing. Dana Benešová, PhD., pôsobiaca na Katedre služieb a cestovného ruchu za monografiu E-business v službách, vydanej vo vydavateľstve EKONÓM

V kategórii vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť prof. Ing. Soňa Ferenčíková, CSc. za článok s názvom More than just nationalculturaldistance: testing new distancescales on FDI in Slovakia, publikovaný v International businessreview. Cena bude autorke odovzdaná dodatočne.

V kategórii vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť Ing. Ľubica Knošková, PhD., pôsobiaca na Katedre tovaroznalectva a kvality tovaru za článok s názvom New trends in entrepreneurship and productinnovationstrategies in Slovakia, publikovaný v Zešitynaukove: currenttrends in commodityscience: selectedqualityproblems.

V kategórii vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť prof. Ing. Peter Baláž, PhD., pôsobiaci na katedre Medzinárodného obchodu, za učebnicu s názvom Medzinárodné podnikanie. Na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky, vydanej vo vydavateľstve Sprint 2.

V kategórii skriptá a učebné texty získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., pôsobiaci na Katedre tovaroznalectva a kvality tovaru, za skriptá s názvom Technické prekážky obchodu, vydané vo vydavateľstve EKONÓM. Cena bude autorovi odovzdaná dodatočne.

V kategórii skriptá a učebné texty získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť Ing. Tatiana Košútová, PhD., pôsobiaca na Katedre tovaroznalectva a kvality tovaru, za skriptá s názvom Technické prekážky obchodu, vydané vo vydavateľstve EKONÓM.

V kategórii skriptá a učebné texty získava Cenu dekana OF EU v Bratislave za publikačnú činnosť Ing. Ľudmila Kristová, pôsobiaca na Katedre tovaroznalectva a kvality tovaru, za skriptá s názvom Technické prekážky obchodu, vydané vo vydavateľstve EKONÓM.

 

Vážení kolegovia, milí študenti

Do nového akademického roka 2011/2012 Vám všetkým želám veľa zdravia, pozitívnej motivácie a radosti z dobre vykonanej práce, ktorú ste aj počas minulého obdobia preukazovali, začo Vám patrí moje úprimné poďakovanie.

Ing. Štefan Žák, PhD.
dekan fakulty

 

Fotogaléria

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?