Načítavam stránku...

Od októbra 2011 sa Ekonomická univerzita v Bratislave zaraďuje medzi ekologicky uvedomelé vysoké školy. Stalo sa tak na podnet doktorandov Katedry marketingu Obchodnej fakulty, Ing. Ivana Bzdúšeka a Ing. Márie Vasiľovej a študentskej organizácie oikos Bratislava, za podpory súčasného vedenia univerzity ako aj nového vedenia Obchodnej fakulty.

Študenti rozmiestnili v interiéri svojej školy nádoby na plasty a papier, ktoré v utorok slávnostne pokrstil rektor Ekonomickej univerzity, Dr.H.C., prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a dekan OF Ing. Štefan Žák, PhD. Medzi hosťami nechýbali zástupcovia spoločnosti OLO, a.s., ktorá má v kompetencii odvoz a likvidáciu odpadu v Bratislave. Spolu s generálnou riaditeľkou spoločnosti Envi-pak, Hanou Novákovou, MBA, vyjadrili nadšenie a podporu projektu. Zároveň prisľúbili ďalšiu pomoc pri šírení povedomia o potrebe zodpovedného nakladania s odpadmi medzi študentmi a zamestnancami Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Projekt, ktorý dostal názov „EUBA triedi“ bude pokračovať vzdelávacími aktivitami a rozšírením možností triedenia odpadu aj na jednotlivých pracoviskách. Študenti združenia oikos Bratislava už pracujú na ďalších projektoch, ktoré by mali preniesť myšlienky udržateľného rozvoja do každodenného života na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Ing. Peter Drábik, PhD.

prodekan OF

 

Fotogaléria

 

 

Tlačová správa - Bratislava, utorok 4.10.2011

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?