Načítavam stránku...

Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru Obchodnej fakulty EU v Bratislave zorganizovala v spolupráci s kongresovou agentúrou euroedu, s.r.o., Košice, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR  1. ročník kongresu ProSaCo - PRODUCT SAFETY CONGRESS. Akcia sa konala dňa 6.10.2011 v hoteli Holiday Inn, Trnava a jej hlavnou témou bola bezpečnosť produktov a ochrana spotrebiteľa.

Na kongrese si vymenili poznatky a skúsenosti zástupcovia teórie a praxe, z predajní aj internetových obchodov v rámci troch tematických blokov: bezpečnosti produktov, ochrany spotrebiteľa, rozvoja služieb v oblasti obchodu, ktoré prispievajú nielen k ochrane spotrebiteľa, ale aj jeho spokojnosti. Kongres vytvoril priestor na otvorenú diskusiu o teórií, legislatíve a praxi, o moderných trendoch, zavádzaní technických noviniek či aplikačných problémoch v obchodovaní.

Prax ukazuje, že súčasná doba kladie nemalý dôraz na kvalitu a bezpečnosť produktov, ako aj spokojnosť spotrebiteľa, ktorý je čoraz náročnejší, čo sa prejavuje hlavne v jeho požiadavkách na bezpečnosť výrobkov a služieb, na získavanie aktuálnych informácií,  na komfort pri platení. Preto je našou ambíciou založiť tradíciu PRODUCT SAFETY CONGRESS ako celoslovenského fóra výrobcov, obchodníkov, importérov, dodávateľov služieb, finančníkov a všetkých zainteresovaných v oblasti obchodu.

doc. Ing. Alica Lacková, CSc.

vedúca katedry

 

Fotogaléria

 

Tlačová správa - Trnava, 6.10.2011

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?