Načítavam stránku...

Minulý týždeň sa v bývalom olympijskom meste Turín uskutočnilo medzinárodné školenie organizované Európskou obchodnou asociáciou EuroCommerce a pod záštitou Organizácie spojených národov. Októbrový workshop projektu pod názvom CABEO sa niesol v duchu zefektívnenia služieb poskytovaných zamestnávateľskými organizáciami a obchodnými zväzmi.

CABEO si kladie za cieľ posilniť činnosť zamestnávateľských organizácií a zväzov v obchodnom sektore, pričom cieľovou skupinou sú nové členské štáty Európskej únie. Zástupcovia z Estónska, Malty, Lotyšska, Litvy, Čiech, Poľska a Slovenska absolvovali tréning manažérskych a marketingových schopností ako aj sériu prednášok od kolegov zo Švédska a Belgicka.

Slovenské Združenie obchodu a cestovného ruchu reprezentovali Ing. Anna Sirotková z Katedry služieb a cestovného ruchu a Ing. Mária Vasiľová z Katedry marketingu.

Bratislava, 18.10.2011

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?