Načítavam stránku...

V piatok 21.10.2011 dekan Obchodnej fakulty  Ekonomickej univerzity v Bratislave na slávnostnom promočnom akte odovzdal diplomy absolventom doktorandského štúdia v akademickom roku 2010/2011. Slávnostný promočný akt absolventov doktorandského štúdia sa na Obchodnej fakulte uskutočnil po prvýkrát.

Ukončenie štúdia tretieho stupňa je významným momentom v živote každého absolventa. Práve slávnostná promócia umocňuje tento moment a ponúka možnosť absolventom spoločne so svojimi blízkymi osláviť  dosiahnutý úspech.  Pozvanie na slávnosť prijali rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c.  prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., členovia vedeckej rady Obchodnej fakulty, členovia odborových komisií, školitelia absolventov a  vedúci katedier Obchodnej fakulty. V akademickom roku 2010/2011 ukončilo štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave 29 absolventov doktorandského štúdia.

 

Fotogaléria

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?