Načítavam stránku...

Vysoká miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl dnes trápi mnohé inštitúcie aj absolventov samotných. Ale na druhej strane existuje ešte stále pomerne značný počet študentov, ktorých to veľmi netrápi ani počas ich vysokoškolského štúdia. Nechceme teraz rozoberať všetky faktory, ktoré ovplyvňujú nedostatok pracovných príležitostí. Naším cieľom je ponúknuť iné možnosti riešenia, ako konkrétne niečo robiť pre študentov, z ktorých raz budú aj absolventi a ukázať im, že existujú spôsoby a dôvody hľadať si cestu, ako sa vyhnúť úradom práce a vybudovať si svoju vlastnú kariéru ešte počas štúdia.

Odborní pracovníci Obchodnej fakulty si uvedomujú, ako je veľmi dôležité, aby sa študenti zaujímali o svoju kariéru už počas vysokoškolského štúdia. Vedia, že medzi študentmi je veľa talentov a preto sa rozhodli dať im priestor aj inak, ako len v rámci bežnej výučby. Študenti tak získali možnosť dostať sa do povedomia tak významnej firmy, akou je Zoznam.sk, konkrétne ich portál Kariéra.sk. 

Všetci, ktorí prišli 26. októbra 2011 na ZOZNAMDAY.sk, videli celkom zblízka ako vyzerá kariérny deň. Tým, ktorí tam boli, pripomenieme ich slová: „Je to perfektné, keď niekto niečo vymyslí a ukáže cestu pre nás študentov, pre ich budúcnosť...“.  Týmto spôsobom reagovali študenti, ktorí vytvorili súťažné tímy a tiež študenti, ktorí sa zúčastnili verejného diskusného fóra, ktoré prebiehalo v priestoroch vestibulu Ekonomickej univerzity.  

Hlavnou časťou ZOZNAMDAY.sk bola súťaž študentských tímov. Ich úlohou bolo počas celého dňa vyriešiť  zadaný problém a v záverečnej prezentácií predstaviť vlastné marketingové riešenia pre online portál Kariéra.sk, nové webové aplikácie, či produkty pre budúcnosť. Tí, ktorí sa najviac priblížili zadanej úlohe, získali možnosť odbornej stáže v Zoznam.sk. Ďalší získali osobitnú cenu dekana Obchodnej fakulty EUBA, iní zaujímavé ohodnotenia.

No nešlo iba o ocenenia. V sprievodnom programe sa diskutovalo a hlavnou témou bolo: „ Vieš prečo je dôležité preukázať firmám svoje schopnosti už počas vysokoškolského štúdia?“ Vo voľnejatmosfére improvizovaného pódia a tvorivej dielne zainteresovaní ako aj prichodiaci  študenti  diskutovali s odborníkmi na kariérnu oblasť  - predstavitelia firmy Zoznam.sk, odborní pracovníci z Obchodnej fakulty EUBA a hostia z Rakúska,  Dr. Christian Helmenstein, finančný riaditeľ a partner projektu IV Viedeň a Dr. Ewald Kloser, riaditeľ projektu DUO**stars, Dolnorakúska obchodná komora.

Všetci účastníci v súťažných tímoch získali ešte niečo navyše, získali osobitný kredit na portáli Kariera.sk a tak aj lepšiu východiskovú pozíciu voči firmám, ktoré hľadajú svojich potenciálnych zamestnancov, prípadne brigádnikov.

Tak ako spieva „It is a perfect day“..., taký bol aj ZOZNAMDAY, pretože priniesol:

  • víťazný tím – 5 študenti získali odbornú stáž v Zoznam.sk;
  • hneď počas diskusného fóra získala jedna študentka odbornú stáž u rakúskeho podnikateľa prostredníctvom zástupcu z Dolnorakúskej obchodnej komory;
  • zúčastnení študenti získali významný „level“ na portáli Kariéra.sk a tak „zasvietia“ pre firmy, ktoré hľadajú šikovných študentov;
  • viacerí študenti si uvedomili, prečo je dôležité preukázať firmám svoje schopnosti už počas svojho vysokoškolského  štúdia.

Pod netradičnú organizáciu ZOZNAMDAY.sk na Obchodnej fakulte sa podpísali organizátori, ktorým patrí poďakovanie - firme Zoznam.sk, s.r.o. a jeho portálu Kariéra.sk, vedeniu a pracovníkom Obchodnej fakulty EU v Bratislave a jej partnerskej organizácii pre koordináciu vzťahov s hospodárskou praxou ABC - Academic Business Cluster. Kulisu tvorivých dielní a svojráznych hostesiek v kostýmoch rôznych „kariér“ vytvorili žiaci Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave.

 

Ocenené tímy

I. miesto

Téma: Komunikácia a marketingová podpora portálu Kariéra.sk pre cieľovú skupinu - študenti

Lenka Osuská, 2r. II. stupeň

Mária Šurinčíková, 2r. II. stupeň

Katarína Plevová, 2r. II. stupeň

Renáta Palšovičová, 2r. II. stupeň

Barbora Paholková, 2r. II. stupeň

 

II. miesto

Téma: Zoznam.sk v konkurencii svetových hráčov

Lucia Méresová, 2r. II. stupeň

Daniela Škopcová, 1r. II. stupeň

Matúš Janiga, 3r. I. stupeň

 

III. miesto

Téma: Čo má obsahovať produktové portfólio slovenských prevádzkovateľov internetových médií, aby boli atraktívni pre mladých ľudí

Igor Bakai, 3r. I. stupeň

Samuel Baláž, 3r. I. stupeň

Štefan Bardiovský, 3r. I. stupeň

Jakub Bielik, 3r. I. stupeň

Cenu dekana za zoznamday získal tím, ktorý sa zároveň umiestnil na druhom mieste.

 

Fotogaléria

 

Tlačová správa - Bratislava, 26.10.2011

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?