Načítavam stránku...

Výstava odborných a vedeckých publikácií autorov Obchodnej fakulty vydaných v roku 2011 sa uskutočnila dňa 10. 10. 2011 v priestoroch dekanátu Obchodnej fakulty. Podujatie sprevádzali dve sprievodné podujatia – Slávnostné uvedenie vystavovaných publikácií do akademického života a tiež Prezentácia výstupov z vedeckej tvorby katedier Obchodnej fakulty. Vystavované boli nasledujúce diela v kategóriách:

Kategória monografie:

 • Balhar V.: Marketing v procese globalizácie
 • Dzurová, M., Fridrich, B., Korčoková, M., Mráziková, M.: Ochrana spotrebiteľa
 • Lacková, A., Jurkovičová, L.: Systémové inžinierstvo kvality
 • Litomerický J.: Makromarketing cestovného ruchu
 • Michalová V.: Vedecká tvorba a vedecká komunikácia

 

Kategória vysokoškolské učebnice:

 • Čihovská, V., Čihovský, M.: Európsky marketing
 • Kačeňák I: Balenie tovaru
 • Kita, P., Jurkovičová, L., Kováčová, N.: Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy
 • Sabo M: Obchodné právo pre ekonómov

 

Kategória skriptá

 • Hvizdová, E.: Riadenie ľudských zdrojov v znalostnej ekonomike
 • Oreský, M.: Nákup v podniku
 • Pólya, A., Poláček, M., Škvarčeková, O.: Výpočtové nástroje programu MS Excel

 

Fotogaléria

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?