Načítavam stránku...

Po zavedení separovania odpadu na Ekonomickej univerzite v Bratislave pokračuje univerzita s realizáciou ďalších ekologicky uvedomelých a pre študentov prospešných projektov, tentoraz spustením pitnej fontány. Deje sa tak na podnet študentskej organizácie oikos Bratislava a za podpory súčasného vedenia univerzity ako aj nového vedenia Obchodnej fakulty.

Pitnú fontánu uviedla do používania Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v rámci svojho vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť v spolupráci so spoločnosťou Leverage, s.r.o. – distribútorom nerezových fliaš na pitie Green Bottle a Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Fontánu v utorok slávnostne otvoril obchodný riaditeľ BVS, a.s. Ing. Boris Gregor, rektor Ekonomickej univerzity prof. Rudolf Sivák v zastúpení prorektorky doc. Jany Mikócziovej a dekan Obchodnej fakulty Ing. Štefan Žák.

Študenti majú od tohto momentu možnosť napiť sa kedykoľvek čistej a zdravej vody, prípadne si nabrať vodu do vlastnej fľaše. Cieľom využívania fontány je zníženie plastového odpadu pozostávajúceho z PET fliaš, zlepšenie zdravia študentov a zamestnancov univerzity vďaka menšej konzumácii sladených nápojov a v konečnom dôsledku i ekonomická úspora, pretože táto možnosť uhasenia smädu je dostupná pre všetkých zadarmo.

Využívanie pitnej fontány bude pravidelne monitorované a vyhodnocované študentmi Obchodnej fakulty prostredníctvom prieskumov a nainštalovaného samostatného vodomeru. Ak sa tento pilotný projekt osvedčí, bude sa uvažovať o inštalácii ďalšej fontány v priestoroch univerzity.

 

Fotogaléria

 

Tlačová správa - Bratislava, utorok 15.11.2011

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?