Obchodná fakulta prezentovala v rámci informačného dňa Ekonomickej univerzity v Bratislave budúcim absolventom stredných škôl možnosti štúdia na fakulte. V aule Ekonomickej univerzity sa stredoškolákom a záujemcom o štúdium prihovoril rektor univerzity Dr.H.c, prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., ktorý vyjadril presvedčenie, že rozhodnutie o štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave bude správnou voľbou pre tých, ktorí majú záujem študovať ekonomické vedy. O systéme prijímacieho konania a spôsobe podávania prihlášky informoval prvý prorektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Nasledovala prezentácia jednotlivých fakúlt. Obchodná fakulta prezentovala život na fakulte v krátkom videu, v ktorom sa prítomným prihovorili úspešní absolventi, ktorí potvrdili kvalitu a excelentnosť štúdia na Obchodnej fakulte. Taktiež sa z ich slov potvrdilo, že Obchodná fakulta dlhodobo patrí medzi vzdelávacie inštitúcie univerzitného typu, ktorej absolventi majú výborné uplatnenie v praxi, vysokú zamestnateľnosť  s adekvátnym ohodnotením.  V závere prezentácie prodekan fakulty Ing. Peter Drábik, PhD. predstavil všetky zdroje informácií o Obchodnej fakulte a tiež prezentoval možnosť zapojiť sa do zaujímavej súťaže, ktorá je určená všetkým tohtoročným maturantom. V druhej časti Informačného dňa využili uchádzači o štúdium pozvanie na dekanát Obchodnej fakulty, kde ich privítal dekan fakulty Ing. Štefan Žák a prodekani fakulty, ktorí im boli pripravení odpovedať na otázky týkajúce sa priebehu štúdia, možností absolvovania štúdia v zahraničí, ale zazneli aj otázky týkajúce sa trávenia voľného času počas semestra a zapojenia sa študentov do výskumných úloh v spolupráci s praxou. Členovia Študentského parlamentu pripravili občerstvenie a informovali uchádzačov o ubytovacích možnostiach počas štúdia.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.