Podnikateľ roka 2011, významná osobnosť na trhu cestovných kancelárií v SR, MUDr. Ľuboš Fellner vystúpil 19. apríla 2012 na pôde Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity. Počas prednášky na tému „Nové trendy v podnikaní cestovných kancelárií a tvorbe zájazdov“ využilo príležitosť vypočuť si aktuálne informácie viac ako 300 študentov. Témy, ktoré súvisia s marketingovým manažmentom v cestovnej kancelárii, inováciami  pri tvorbe zájazdov a spoločenskou zodpovednosťou podnikateľského subjektu zaujali poslucháčov a stimulovali ich na živú diskusiu. Otázky zo strany študentov, mimoriadne milá atmosféra stretnutia a obojstranný záujem vytvorili podnety pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.