Dňa 24. apríla 2012 sa na pozvanie Dr. h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave prednáška Ing. Andreja Babiša, predsedu predstavenstva Agrofert Holding, a.s. s názvom: „Vízia podnikateľského prostredia Európskej únie v kontexte využitia lokálnych zdrojov – príležitosti a perspektívy pre novú generáciu.“

Účastníci:

Dr. h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ing. Andrej Babiš - predseda predstavenstva Agrofert Holding, a.s.

Ing. Štefan Žák, PhD. - dekan Obchodnej fakulty EU

prodekani Obchodnej fakulty EU

študenti a zamestnanci EU v Bratislave

študenti a zamestnanci STU v Bratislave

študenti a zamestnanci UK v Bratislave

Súčasťou návštevy bolo aj podpísanie Memoranda o spolupráci medzi EU v Bratislave a Agrofert Holding, a.s. V rámci podujatia bol otvorený aj AGRO-BIO Klub, ako spoločná platforma pre akademickú a podnikateľskú sféru v oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, výskumu, vývoja a inovácií na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom tejto interdisciplinárnej platformy je pripravovať nové študijné programy a výskumné projekty so zameraním na prípravu špecialistov v oblasti národohospodárskych vied, marketingu, inovačného manažmentu a medzinárodného obchodu v agrosektore.

Podujatie sa realizovalo v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-AUT 2007-2013 v projekte Cezhraničné hitech centrum, kód N00092.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.