Načítavam stránku...

Študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia zo  skupiny ZOP 3 sa dňa 12. 4. 2012 zúčastnili na slovensko – slovinskom ekonomickom fóre v hoteli Bôrik v rámci cvičenia Zahraničnoobchodná politika SR po vedením Dr. Miloslava Rosenberga, PhD. Ekonomické fórum navštívil aj prezident Slovinskej republiky pán Danilo Tűrk a prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič, ktorí predniesli slávnostné prejavy.

Zástupcovia slovenskej i slovinskej strany predstavili ekonomiky obidvoch krajín, možnosti ekonomickej a obchodnej spolupráce, možnosti a podmienky investovania, zakladania spoločných podnikov a dopytu po tovarovej štruktúre  pri exporte. Študenti mali možnosť oboznámiť sa s ekonomikou partnerskej Slovinskej republiky, diskutovať so slovinskými obchodnými partnermi. V priebehu prestávky rokovania mali študenti možnosť diskutovať s obidvomi prezidentmi  a urobiť spoločnú fotografiu.

prezident

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?