Študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia zo  skupiny ZOP 3 sa dňa 12. 4. 2012 zúčastnili na slovensko – slovinskom ekonomickom fóre v hoteli Bôrik v rámci cvičenia Zahraničnoobchodná politika SR po vedením Dr. Miloslava Rosenberga, PhD. Ekonomické fórum navštívil aj prezident Slovinskej republiky pán Danilo Tűrk a prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič, ktorí predniesli slávnostné prejavy.

Zástupcovia slovenskej i slovinskej strany predstavili ekonomiky obidvoch krajín, možnosti ekonomickej a obchodnej spolupráce, možnosti a podmienky investovania, zakladania spoločných podnikov a dopytu po tovarovej štruktúre  pri exporte. Študenti mali možnosť oboznámiť sa s ekonomikou partnerskej Slovinskej republiky, diskutovať so slovinskými obchodnými partnermi. V priebehu prestávky rokovania mali študenti možnosť diskutovať s obidvomi prezidentmi  a urobiť spoločnú fotografiu.

prezident

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.