Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v spolupráci s Cezhraničným hitech centrom realizovala na danej akcii projekt s názvom „TESTDAY.“ Cieľom tejto aktivity bolo zapojiť širokú laickú verejnosť do testovania chute spotrebných výrobkov a to čokoládových cukroviniek a műssli tyčiniek.

Išlo o jednoduchú a zároveň zábavnú formu zisťovania spotrebiteľských názorov na jednotlivé testovacie výrobky za pomoci elektronického štatistického meracieho zariadenia. Zároveň sa na akcii predstavil FAKEMAN,figurína,ktorá bolo oblečená do nekvalitných výrobkov – tzv. fake-ov. Na nej sa verejnosti ukázali chyby, resp. rozdiely medzi originálnou značkou oblečenia a jej falzifikátom. Podujatie prebehlo v čase od 14:00 – 18:00 za účasti zamestnancov Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.