Dňa 6. 11. 2012 sa na Obchodnej fakulte uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka denného bakalárskeho štúdia. Zložením sľubu a prevzatím imatrikulačného listu sa študenti slávnostne zaradili do radov študentov Obchodnej fakulty. Za účasti rektora EU, dekana OF a vedenia OF, za pomoci Študentského parlamentu OF sa podarilo vytvoriť skutočne slávnostnú atmosféru.

Zástupca študentov zložil slávnostný imatrikulačný sľub. Tradíciu imatrikulácie sa vedenie OF rozhodlo oživiť a aj v nasledujúcich rokoch ju neustále rozvíjať, aby bola tak ako na mnohých fakultách významných univerzít dôstojným vstupom študentov do prvého ročníka. Pre budúci rok sa pripravujú niekoľké vylepšenia, aby táto významná udalosť v živote našich prvákov mala ešte výnimočnejšiu atmosféru.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.