Jedným z početných podujatí organizovaných Obchodnou fakultou EU v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky 2012, sa dňa 6. 11. 2012 uskutočnil v priestoroch dekanátu OF II. ročník Výstavy odborných a vedeckých publikácií autorov Obchodnej fakulty.

Tak ako už tradične na Obchodnej fakulte nebola núdza o kvalitné publikácie, najmä vedecké a odborné monografie, skriptá, učebnice, ktoré svojim obsahom oslovia nielen študentov ale aj širokú odbornú verejnosť. Nové publikácie boli slávnostným krstom uvedené do akademického života. Sprievodným podujatím bola prezentácia nových poznatkov v oblasti obchodno-vedných disciplín. Jednotlivé katedry Obchodnej fakulty prostredníctvom posterov odprezentovali aktuálne riešené vedecko-výskumné projekty. Tým sa vytvoril priestor pre širšiu interdisciplinárnu diskusiu a pre nasledujúce obdobie z takejto diskusie vzišli pracovné skupiny, ktoré sa spoločne môžu uchádzať o riešenie významných medzinárodných projektov v oblasti vedy. Obe podujatia sú zároveň inšpiráciou pre všetkých zamestnancov fakulty a prispejú k odvahe prezentovať nové poznatky ako publikačný výstup, ktorý nemalou mierou prispieva k zvýšeniu povedomia o vysokej úrovni vedeckého bádania zamestnancov Obchodnej fakulty.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.