Načítavam stránku...

Medzi vystavovateľov veľtrhu ITF Slovakiatour sa tento rok zaradila aj Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy.

Obchodná fakulta zastáva popredné miesto vo výchove a vzdelávaní v oblasti cestovného ruchu, marketingu, medzinárodného podnikania, manažmentu kvality tovaru, hotelierstva a služieb a preto jej miesto na tomto významnom podujatí je opodstatnené.

Významnou udalosťou počas veľtrhu bol krst publikácie „Cestovný ruch, udržateľnosť a zodpovednosť na medzinárodnom trhu" poprednej a uznávanej odborníčky na cestovný ruch prof. JUDr. Ľudmily Novackej, PhD.. Krst sa uskutočnil v stánku Obchodnej fakulty za účasti významných osobností cestovného ruchu na Slovensku. Knihu pokrstil pán Ľubomír Motyčka, šéfredaktor časopisu Cestovateľ. Obchodná fakulta taktiež prispela k obohateniu sprievodného programu erudovanými a najmä podnetnými vystúpeniami svojich špecialistov v oblasti cestovného ruchu, marketingu a manažérstva kvality tovaru. Okrem ponúkaných projektov pre prax a možnosti vzdelávania sa v oblasti cestovného ruchu na bakalárskom, inžinierskom či doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia, prípadne absolvovania kurzu „Sprievodca v cestovnom ruchu", ktorý sa pravidelne realizuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, fakulta predstavila aj ponuku služieb a produktov v oblasti marketingu a manažmentu kvality tovaru. Priamo na veľtrhu bolo možné vyskúšať si senzorické testovanie vybraných produktov, ktoré pripravili členovia Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru.

 

Fotogaléria

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?