Kluby Obchodnej fakulty naštartovali letný semester 2013.

Agro-bio klub

V LS 2012/1013 všetky aktivity agro-bio klubu vystihuje heslo: Marketing vína - úspešný obchod, pretože tematicky sú zamerané na špecifickú, no zároveň v súčasnosti veľmi modernú súčasť spoločnosti - vinohradníctvo a vinárstvo. V súvislosti s obchodno-vedným zameraním fakulty úlohou tímov, v ktorých členovia agro-bio klubu pôsobia, je organizačne a marketingovo pripraviť Winefest OF ako spoločné záverečné podujatie, ktorého úspešný priebeh na konci semestra bude dôkazom schopnosti prepájať teoretické poznatky obchodno-vedných predmetov vyučovaných na OF s praktickými skúsenosťami vinárov získaných dlhodobou prácou vo svete vín. Keďže víno predstavuje skutočne jedinečný potravinársky produkt, hneď na začiatku semestra sme absolvovali workshop, ktorý viedol someliér vinárstva ELESKO Ing. Ľuboš Bogár, s ktorým sme putovali po cestách poznania o svete vína považovaného za nápoj kráľov.

Creative Business Club

Creative&Business Club sa zúčastnil celodenného workshopu Urban Creativity & Smart Camp #1 organizovaného mestom Bratislava a v spolupráci s The Spot. Workshop priniesol na stôl dôležité otázky, na tému ako kreativita a inovácie môžu prispieť k budovaniu lepšej a prosperujúcejšej budúcnosti mesta. Ďalej prebehol úvodný workshop, kde sa študentom priblížila problematika kreatívneho priemyslu na Slovensku a kde sa rozdelili témy semestrálnych prác.

CSR klub

V rámci klubu prebehol prvý workshop, ktorý študentom predstavil koncept zodpovedného podnikania ako i jeho implementáciu v rámci firemnej stratégie. Na svojom druhom workshope hostil Petra Pagáča z občianskeho združenia CARDO, ktorý hovoril o svojom dobrovoľníckom pobyte v Angole, diskutovali sme na tému firemného dobrovoľníctva ako aj o činnosti organizácie CARDO. Akcia sa stretla s dobrými reakciami, preto tento semester CSR Klub prinesie ešte jeden workshop na tému zapojenia študentov do dobrovoľníckych akcii ako na Slovensku tak i v zahraničí.

Ekovižn klub

Na úvodnom stretnutí študentov, ktorých zaujali témy ekológie a udržateľného rozvoja, sa predstavilo študentské združenie oikos Bratislava, ktoré pôsobí na univerzite už niekoľko rokov. Ekovižn klub má za sebou už dva zaujímavé workshopy venované ochrane vody a slovenskej prírody, a konceptu alternatívnych mien, na ktorých sa zúčastnili aj odborníci z praxe. Najvýznamnejším podujatím bude workshop pod názvom Má elektromobilita budúcnosť?, kde účasť prisľúbil projektový manažér VIBRATe – cezhraničného projektu na podporu mobility v regióne Bratislavy.

Healthmarket klub

V rámci klubu Healthmarket sa 26. februára 2013 konalo úvodné podujatie s názvom „Ako funguje naše zdravotníctvo“. Náš hosť MUDr. Jana Jančovičová nám komplexne predstavila a s dávkou konštruktívnej kritiky zhodnotila často diskutovanú problematiku súčinnosti aktérov nášho zdravotníctva. Nasledujúci workshop sa bude konať dňa 26. marca 2013 o 17:00 v B108 na tému „Voľnopredajné lieky vo farmakoterapii“ s odborníkom z farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmith Kline. Vakcináciu ako formu prevencie nám 9. apríla 2013 o 17:00 v B108 predstaví MUDr. Lucia Hlavinková zo spoločnosti GlaxoSmith Kline na prednáške „Vakcinácia – áno alebo nie? Vakcinácia proti rakovine krčka maternice“. Vyvrcholením našich podujatí bude workshop na tému „Aká je hodnota ľudského zdravia?“ dňa 16. apríla 2013 o 17:00 V B108, kedy na pôde klubu Healthmarket privítame riaditeľku kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku MUDr. Darinu Sedlákovú MPH.

Logistic Club

V rámci Logistic Clubu boli realizované workshopy so spoločnosťou Tesco a to 26.2.2013 na tému Category managment v rámci retailu a so spoločnosťou Metro 19.3.2013 na tému Category managment v rámci nákupu spoločnosti. Pripravované workshopy sú 26.3.2013 so spoločnosťou BITO na tému skladovej techniky, 9.4.2013 so spoločnosťou Good Year so zameraním na maloobchodný predaj a 16.4.2013 so spoločnosťou Mary Kay so zameraním na osobný predaj. V rámci Logistic Clubu je pripravovaná jedna exkurzia do expedičného skladu spoločnosti Metro v Beckove.

Online klub

ONLINE KLUB má za sebou prvé dva workshopy. Celé to odštartoval Peter Nemčok zo spoločnosti WEBIKON a Katarína Molnárová z online marketingovej agentúry RUonline, ktorí na prvom workshope hovorili o problematike SEO (Search Engine Optimization) a WORDPRESS. O dva týždne na to patril druhý workshop spoločnosti Google Slovensko, ktorá odprezentovala a vysvetlila študentom podstatu jej dvoch služieb – Google Analytics a Google Webmaster Tools.

ONLINE KLUB čakajú ešte dve stretnutia. Najbližšie sa uskutoční 26.3.2013 a témou bude: „Facebook, Biznis príbeh – Online podnikanie v praxi“. Ako speakeri sa predstavia Michal Meško z Martinus.sk, Peter Šebo z TheMarketers.biz a Matej Nuhlíček zo spoločnosti Forward & Forward.

Vidiek klub

Študenti Obchodnej fakulty mali tiež možnosť zapojiť sa do hľadania inovovaných regionálnych produktov a služieb v rámci klubu Vidiek. Jeho cieľom je marketingovo podporiť najzraniteľnejšie subjekty na trhu, ktoré nestratili ilúziu využiť svoj lokálny potenciál na podnikanie.

Klub Fortuna

Klub Fortuna zase na pravidelnej báze oboznamuje študentov s princípom teórie hier a učí ich, ako narábať s nedostatočnými informáciami, ako predvídať možný vývoj situácie a ako reagovať v neočakávaných pozíciách.

Future Vision

Desiatku klubov uzatvára Future Vision, ktorý študentom umožnil nazrieť do prostredia vývojových firiem, ICT firiem, hi-tech firiem, ale aj firiem, ktoré sa zaoberajú inovačnými aplikáciami marketingu a manažmentu.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.