Viac ako štyri desiatky firiem  participuje na klubovej činnosti študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na záverečnom workshope predstavili supervisori desiatich klubov svoje výsledky za letný semester. Študenti  počas semestra absolvovali prednášky a workshopy, riešili zadania z praxe a niektorí si vyberali  témy na diplomové práce. Mnohí partneri z praxe ponúkli študentom absolvovanie stáže, či tréningového pobytu, aby si osvojili reálne pôsobenie na rôznych manažérskych pozíciách. Obchodná fakulta zintenzívňuje spoluprácu s praxou s cieľom poskytnúť na trhu práce špičkových odborníkov v danej oblasti. Záverečný workshop priniesol mnohé prekvapenia. To najväčšie prekvapenie pripravili tanečníci z univerzitnej tanečnej školy University Dance Center, ktorá vznikla ako projekt študentov z Obchodnej fakulty a pôsobí aj na viacerých univerzitách na Slovensku. Aj toto sa môže prihodiť speakrovi na prezentácii....

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.