Brány Obchodnej fakulty (OF) prekročili noví študenti, ktorí sa po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok zapísali do prvého ročníka, už v plnom nasadení. Dňa 11. septembra sa uskutočnili úvodné prednášky pre študentov prvého ročníka prvého stupňa štúdia, ktoré im pomôžu pri vstupe do vysokoškolského života a priblížia mnohé procesy fungovania a organizácie akademického roka na fakulte.

Študentov prvého ročníka privítal rektor Ekonomickej univerzity  Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.. V rámci svojich prezentácii sa prihovorili študentom a poskytli im cenné informácie prodekanka pre vzdelávanie OF Ing. Zuzana Francová, PhD., prodekan pre PR OF Ing. Peter Drábik, PhD., vedúca študijného oddelenia OF Ing. Zora Szakalová, zástupkyňa Fakulty aplikovaných jazykov PhDr. Zuzana Ondrejová, CSc., riaditeľka Slovenskej ekonomickej knižnice Mgr. Jitka Kmeťová, bezpečnostný technik PhDr. Václav Majerník, predseda Študentského parlamentu OF Andrej Ralbovský a zástupcovia University Dance Center.

 

Fotogaléria

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.