Načítavam stránku...

Slávnostná imatrikulácia je významnou a radostnou akademickou slávnosťou na Obchodnej fakulte.  Fakulta víta študentov prvého ročníka a začleňuje ich do radov početnej akademickej obce. Nielen študenti, ale aj rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave a akademickí funkcionári fakulty sa na túto slávnosť každoročne tešia.

Dňa 23.10.2013 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave pre akademický rok 2013/2014. Tak, ako je dobrým zvykom, aj tento rok študentov na akademickej pôde privítal rektor Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.. Študentom sa následne prihovorili dekan Obchodnej fakulty Ing. Štefan Žák, PhD. a predseda Študentského parlamentu  Obchodnej fakulty Andrej Ralbovský. 

Na slávnosti sa zúčastnili aj prodekani Obchodnej fakulty. Po zložení imatrikulačného sľubu zástupkyňou študentov Luciou Kuzmiakovou, si z rúk dekana fakulty prevzali imatrikulačné listy zástupcovia jednotlivých študijných skupín študentov prvého ročníka.  Celá slávnosť sa niesla v príjemnom a radostnom duchu, nastupujúci študenti  svojim prístupom k takejto významnej udalosti potvrdili, že patria do radov akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Fotogaléria

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?